Objectes especials

Quan l'important és la creació, el disseny i fer les coses a la teva manera, sempre sorgeixen objectes especials

ca